مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران مصوب بیست و دومین جلسه شورای بازنگردی اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه ریزی و اجرایی شهرداری تهران ودر اجرای بند 7 است.
  • |
  • ارتباط با ما
  • مدیر محله
  • آلبوم تصاویر
  • گردشگری مجازی
  • نقشه راهنمای گوگل
  • نقشه راهنمای محله
  • شناسنامه محله
  • تاریخچه محله